Tip: Michal Malinský: O budoucnosti hmoty

01.06.2022

YOUTUBE PŘEDNÁŠKA: (Pátečníci 20.5.2022). Co bude, když už nejspíš nebudem? Doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D. o osudu hmoty, podle kosmologického modelu ΛCDM.

Docentnavzduchu.cz - Michal Malinský, O budoucnosti hmoty - Ilustrace: Já (podkladová ilustrace Olga_spb - www.freepik.com)
Docentnavzduchu.cz - Michal Malinský, O budoucnosti hmoty - Ilustrace: Já (podkladová ilustrace Olga_spb - www.freepik.com)

Anotace z YouTube: Záznam přednášky z cyklu Pátečníci, která proběhla živě s publikem 20. 5. 2022 na téma: O budoucnosti hmoty, či spíše o jejím osudu, jak upřesnil autor hned v úvodu prezentace.

V přednášce jsou krátce shrnuty současné fyzikální představy o tom, co se s hmotou, jak ji známe, bude dít v (kosmologicky) blízké i vzdálenější budoucnosti. Dotkneme se otázek její absolutní stability, "odolnosti" vůči efektům kosmologické expanze i její konečné konverze v záření prostřednictvím černých děr.

Přednáší:

Doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D. Absolvoval MFF UK v Praze a Mezinárodní školu pro pokročilá studia v Trieste. Jako postdoktorand pokračoval v Southamptonu, Stockholmu a Valencii. Podílel se také na výzkumu v CERNu jako člen teoretické skupiny. V současné době působí opět na MFF UK, v Ústavu částicové a jaderné fyziky. Zabývá se Standardním modelem částicové fyziky a fyzikou za Standardním modelem, Supersymetrií nebo Teorií velkého sjednocení.

Sledujte zde: https://www.youtube.com/watch?v=RcYIgWX_ClI

Přednáška navazuje na dřívější přednášku O původu hmoty (MFF-FPF 28.11.2019).

Nebo můžete sledovat obě přednášky přímo zde:


ÚVOD > BLOG > ...